Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXIV SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXIV SESJI RADY GMINY MALANÓW

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 16.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

           Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych      i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Malanów z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Gminne Przedszkole w Malanowie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Dziadowice do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 10. Rozpatrzenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Malanów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w obrębie miejscowości Malanów, Grąbków i Żdżenice.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 16. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2016 rok.
 17. Rozparzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2017 rok.
 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wnioski, informacje, zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Pozostałe aktualności