Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXIX SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXIX SESJI RADY GMINY MALANÓW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIX Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 14 września 2017 r. o godzinie 9.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

 

 

 

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziadowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziadowicach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kotwasicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kotwasicach.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Miłaczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Miłaczewie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań dotychczasowego gimnazjum włączonego do ośmioletniej szkoły podstawowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Grąbków.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwał Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do „Turkowskiego Klastra Energii”
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania i określenia zadań doraźnej Komisji ds. zmian statutów sołectw Gminy Malanów.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Malanów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów w rejonie ulic Stawiszyńskiej, Szerokiej i Wąskiej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice w granicy drogi Kotwasice – Zygmuntówek
 18. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Malanów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 19. Informacja z       wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2017-2029.
 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 23. Wnioski, informacje, zapytania.
 24. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

 

 

 

 


Pozostałe aktualności