Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXVI SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXVI SESJI RADY GMINY MALANÓW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godzinie 16.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

           Proponowany porządek obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Malanów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malanów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Malanów z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych lub szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2017-2028.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.
 15. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2016 rok.
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
 18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2016 rok.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Malanów.
 20. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie za 2016 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie za rok 2016.
 22. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2016 rok.
 23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 24. Wnioski, informacje, zapytania.
 25. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

Pozostałe aktualności