Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXVII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXVII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

 

 

           Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok:

  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,

  b) przedstawienie opinii Komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 rok,

  c) dyskusja,

  d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

  e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malanów absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2016 rok.

 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.

 9. Wnioski, informacje, zapytania.

 10. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

 


Pozostałe aktualności