Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXXII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXXII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godzinie 16.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX i XXXI sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
 7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Malanów w roku 2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Malanów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malanów na lata 2018-2022”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania: Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do „Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”.
 14. Rozparzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek       podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2018 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie       wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Malanów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2017-2029.
 21. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 23. Wnioski, informacje, zapytania.
 24. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

Pozostałe aktualności