Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXXIII SESJII RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXXIII SESJII RADY GMINY MALANÓW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godzinie 16.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2017-2029.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2029.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok:

  a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

  c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,

  d) przedstawienie poprawek i autopoprawek Wójta do projektu uchwały,

  e) dyskusja nad projektem budżetu,

  f) głosowanie wniesionych poprawek i autopoprawek Wójta,

  g) głosowanie uchwały.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wnioski, informacje, zapytania.
 14. Życzenia Świąteczne i połamanie się opłatkiem.
 15. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

Pozostałe aktualności