Dziś jest sobota, 07.12.2019, imieniny Marcina, Ambrożego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXXV SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXXV SESJI RADY GMINY MALANÓW

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXV Sesji Rady Gminy Malanów,  która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godzinie 16.00  w Świetlicy Wiejskiej w Malanowie ul. Kaliska 2.

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 7. Wręczenie stypendiów naukowychza wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu postępowania, zasad udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Malanów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Malanów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Malanów na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Malanów.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2018 roku.
 14. Sprawozdanie z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2017 roku.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
 17. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2017 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2017 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów na 2018 rok.
 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 23. Wnioski, informacje, zapytania.
 24. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

Pozostałe aktualności