Dziś jest sobota, 07.12.2019, imieniny Marcina, Ambrożego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXXVI SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXXVI SESJI RADY GMINY MALANÓW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXVI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. o godzinie 16.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Malanowie” oraz nadania jej Statutu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania i określenia zadań doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Malanów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Malanów i nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Malanów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malanów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Malanów.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
 13. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie.
 14. Ocena zasobów pomocy Społecznej za rok 2017 dla Gminy Malanów.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2017 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2017 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wnioski, informacje, zapytania.
 21. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 


Pozostałe aktualności