Dziś jest niedziela, 26.01.2020, imieniny Pauli, Polikarpa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXXVII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXXVII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXVII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

            Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok:

  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

  b) przedstawienie opinii Komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 rok,

  c) dyskusja,

  d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

  e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2017 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malanów z tytułu wykonywania budżetu za 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wnioski, informacje, zapytania
 11. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

Pozostałe aktualności