Dziś jest niedziela, 26.01.2020, imieniny Pauli, Polikarpa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXXVIII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXXVIII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXVIII Sesji Rady Gminy Malanów,  która odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 1600  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Malanów
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustaleni wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Malanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Malanów do organu regulacyjnego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wnioski, informacje, zapytania.
 19. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności