Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY IV SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY IV SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godzinie 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

           Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja nt. funkcjonowania powiatu tureckiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Malanów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów na lata 2019-2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Malanów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gminy „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do „Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Dziadowice w Gminie Malanów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Miłaczew w Gminie Malanów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Malanów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Malanów.
 19. Wnioski, informacje, zapytania.
 20. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności