Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY VI SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY VI SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (1)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 16.00  w Świetlicy Wiejskiej ul. Kaliska 2 w Malanowie.

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 8. Wręczenie stypendiów naukowychza wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2018 roku.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów w jednostkach       pomocniczych gminy – Sołectwach Gminy Malanów.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy)”.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Malanów w prawo własności tych gruntów.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2019 roku.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotwasicach.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 20. Przyjęcie       uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032.
 21. Wnioski, informacje, zapytania.
 22. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek


Pozostałe aktualności