Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY VII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY VII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (17)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

           Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Podsumowanie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Malanów.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Malanów.
 12. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów w granicach ulic Nowej i Północnej Etap I.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malanów, położonej w Malanowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bibianna w Gminie Malanów na lata 2019-2025.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla Gminy Malanów.
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032.
 22. Wnioski, informacje, zapytania.
 23. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.

 

 

                                                                                                        


Pozostałe aktualności