Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY VIII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY VIII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (2)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2018 rok. *
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malanów wotum zaufania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok:
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
  2. przedstawienie opinii Komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy za 2018 rok,
  3. dyskusja,
  4. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
  5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malanów z tytułu wykonywania budżetu za 2018 rok.
 10. Wnioski, informacje, zapytania.
 11. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.

 

* Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec który chciałby zabrać w debacie głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie można składać najpóźniej w dniu 13 czerwca. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących wziąć udział w debacie wynosi 15.

 

           


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności