Dziś jest środa, 12.05.2021, imieniny Pankracego, Dominika
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XVII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XVII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (9)

Informuję o obradach XVII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. o godzinie 16.00  w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z programu ochrony środowiska za lata 2018-2019.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2019 rok.
 9. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
 11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2019 rok.
 12. Przyjęcie Sprawozdania z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2019 roku.
 13. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Malanów.
 14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2019 rok.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2019 rok.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów, na czas oznaczony do 3 lat.
 18. Przyjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 19. Przyjęcie uchwały       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2020-2032.
 21. Wnioski, informacje, zapytania.
 22. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.

 


Pozostałe aktualności