Dziś jest środa, 12.05.2021, imieniny Pankracego, Dominika
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (12)

Informuję o obradach XXII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godzinie 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

Z powodu panujących warunków epidemiologicznych w sesji udział wezmą wyłącznie radni.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Malanów.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2021 rok.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis.      
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2020-2032.
 17. Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
 18. Wnioski, informacje, zapytania.
 19. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Karol Płóciennik

 

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.

    

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności