Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXIII SESJI RADY GMINYMALANÓW

OBRADY XXIII SESJI RADY GMINYMALANÓW

Sesja - grafika (13)

             Informuję o obradach XXIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się  dniu  22 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.
Z powodu panujących warunków epidemiologicznych w sesji  udział wezmą wyłącznie radni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5.    Przyjęcie interpelacji.
6.    Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Malanów na lata 2021-2025.
7.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy).
8.    Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malanów na lata 2020-2032.
9.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malanów.
10.    Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Malanów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
11.    Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Malanów i Kotwasice.
12.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
13.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2020-2032.
14.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2021-2032.
15.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok:
a.    omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c.    przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,
d.    przedstawienie poprawek i autopoprawek Wójta do projektu uchwały,
e.    dyskusja nad projektem budżetu,
f.    głosowanie wniesionych poprawek i autopoprawek Wójta,
g.    głosowanie uchwały.
16.    Wnioski, informacje, zapytania.
17.    Życzenia Świąteczno-Noworoczne.
18.    Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Karol Płóciennik


Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live


Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:
http://www.malanow.esesja.pl/

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.
     


Pozostałe aktualności