Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXIV SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXIV SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (15)

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

Z powodu panujących warunków epidemiologicznych w sesji udział wezmą wyłącznie radni.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy)”.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Malanów z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Malanów.
 14. Przyjęcie uchwały       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2021-2032.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2021 rok.
 17. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Malanów za 2020 rok.
 18. Wnioski, informacje, zapytania.
 19. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.

 

 

 

 

 

 


Pozostałe aktualności