Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXV SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXV SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (19)

Informuję w obradach XXV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2020 rok.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2020 roku.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
 9. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2021 roku.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Malanów.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Malanów.
 18. Przyjęcie uchwały       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2021-2032.
 20. Wnioski, informacje, zapytania.
 21. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności