Dziś jest środa, 12.05.2021, imieniny Pankracego, Dominika
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXVI SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXVI SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (20)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Malanowie przy ul. Kaliskiej 2.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja nt. funkcjonowania powiatu tureckiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2020 rok.
 9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2020 rok.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Malanów w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malanów na lata 2018-2022”.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Malanów w 2021 r.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Malanów.
 15. Przyjęcie uchwały       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2021-2032.
 17. Wnioski, informacje, zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności