Dziś jest środa, 12.05.2021, imieniny Pankracego, Dominika
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » Pierwsza sesja po wakacjach

Pierwsza sesja po wakacjach

XX sesja

We wrześniu po raz dwudziesty Radni Gminy Malanów spotkali się na sesji. Na samym początku minutą ciszy uczczono śp. Sołtysa Józefa Mikosika. Następnie po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XIX sesji zebrani wysłuchali obszernego sprawozdania wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. Po tym punkcie przyszedł czas na interpelacje Radnych. Rajcy nie zgłosili żadnych interpelacji, więc Przewodniczący Rady przeszedł płynnie do procedowania projektów uchwał. Dzięki wzmożonej pracy podczas wtorkowego posiedzenia Komisji przyjęcie ich na sesji okazało się czystą formalnością. Przegłosowane zostały uchwały dotyczące:

- wyznaczenia terminu zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Skarżyn-Kolonia. Mieszkańcy tego Sołectwa wybiorą nowego Sołtysa w dniu 25/09 o godz. 18:00 w sali OSP Skarżyn (14 głosów ZA);

- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie Gminy Malanów. Jest to uchwała niezbędna do uruchomienia w tym roku w naszej gminie żłobka; zgodnie z nią nadzór nad powstającym w Malanowie żłobkiem będzie sprawował wójt gminy (14 głosów ZA);

- wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Malanów na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonych na terenie Gminy Malanów. Zgodnie z tą uchwałą budżet gminy dopłaci 500 zł do każdego dziecka uczęszczającego do powstającego w Malanowie żłobka (13 głosów ZA i 1 głos PRZECIW);

- wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów. Przyjęcie tej uchwały było niezbędne aby właściciel jednej z nieruchomości w Bibiannie mógł mieć dostęp do drogi publicznej (14 głosów ZA);

- udzielenia dotacji finansowej Powiatowi Tureckiemu. Dotacja w wysokości 75 000zł zostanie przekazana na I etap budowy chodnika w Dziadowicach (14 głosów ZA);

- zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozy Finansowej (14 głosów ZA).

W końcowej części sesji przyszedł czas na wnioski, informacje i zapytania. Radni i Sołtysi poruszyli tematy dotyczące: naprawy i oczyszczenia poboczy w Grąbkowie; zapytań ofertowych na oświetlenie drogowe w Grąbkowie; rur azbestowych; wykaszania poboczy i łatania dziur na drogach powiatowych; naprawy drogi destruktowej w Porożu; odbierania folii rolniczych; wycinki drzew przy drodze powiatowej oraz pomysłu zastąpienia asfaltem destruktu na drogach gminnych i wykorzystania usuniętego destruktu do utwardzenia poboczy. Odpowiedzi o tematyce dotyczącej gminy na bieżąco udzielał wójt i kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. W sesji nie mogła uczestniczyć Radna Powiatowa, więc zagadnienia dotyczące dróg powiatowych pozostały bez zwrotnej informacji.

Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XX sesji Rady Gminy.

ŁN

 

Nagranie z sesji dostępne jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=nq-ACCiVjJY

 

 


Pozostałe aktualności