Dziś jest środa, 12.05.2021, imieniny Pankracego, Dominika
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » Radni przyjęli sprawozdania

Radni przyjęli sprawozdania

XVII sesja

W dniu 10 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Malanów. Od początku uczestniczyło w niej 13 Radnych, a w trakcie jej trwania dotarł spóźniony, czternasty Radny. Na samym początku sesji na wniosek Radnego J.Frątczaka zmieniony został proponowany porządek obrad. Za zgodą wszystkich Radnych z procedowania został wyeliminowany punkt dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Jak uzasadniał Radny/Sołtys J.Frątczak, przez epidemię Sołtysi mieli problem z organizacją zebrań wiejskich i skonsultowaniem z mieszkańcami projektu uchwały. Po przyjęciu nowego porządku obrad i jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Radni wysłuchali obszernego sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. W dalszej części sesji przyszedł czas na przedstawienie przez poszczególnych Kierowników szeregu sprawozdań:

- z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2019;

- z programu ochrony środowiska za lata 2018-2019;

- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku;

- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku;

- z wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2019 roku;

- oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Malanów;

- z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2019 rok;

- z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2019 rok;

- z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2019 rok;

- z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2019 rok;

Poza przyjęciem sprawozdań podczas środowej sesji Radni rozpatrzyli także 4 uchwały, które dotyczyły:

- wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów na czas oznaczony do 3 lat. Podjęcie tej uchwały umożliwia dalszą dzierżawę gruntu gminnego o powierzchni 1,0182 ha w Kotwasicach (14 głosów ZA);

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. Nabywany grunt o powierzchni 0,0994 ha pozwoli na uregulowanie przebiegu drogi w Żdżenicach (14 głosów ZA);

- zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej (14 głosów ZA).

Końcówka sesji to czas na wnioski, informacje, zapytania. W tym punkcie Radni i Sołtysi poruszyli tematy: rozbudowy szkoły w Dziadowicach, montażu progu zwalniającego przy wspomnianej szkole, montażu lustra na drodze Miłaczew-Poroże, jeszcze przed pracami rekultywacyjnymi skoszenia boiska w Dziadowicach, budowy z funduszu sołeckiego oświetlenia drogowego w Grąbkowie, drogi powiatowej w Grąbkowie, budowy ulicy Wesołej i drogi w Bibiannie, Odnowy Wsi, wynagrodzenia za nadgodziny nauczycieli, ubytków w drogach powiatowych, materiału o OSP Malanów wyemitowanego w Teleskopie, ponownych konsultacji uchwały ograniczającej sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych, dożynek, koszenia trawy przy drodze wojewódzkiej W470. Na wszystkie pytania na bieżąco udzielane były odpowiedzi.

Przed godziną 18:00 Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Malanów.

 

ŁN


Pozostałe aktualności